logo's

hoe ziet jouw bedrijf of dienst er uit?

Voor jou bedrijf of dienst heb je natuurlijk een passend logo nodig.
Hoe wil je je uiten naar de buitenwereld?
Welk publiek wil je aanspreken met je product of dienst?

Dit zijn nog maar enkel vragen die wij stellen, om tot een passend concept te komen.

Logo Meer Bereik

Logo Meer Bereik

Voor een nieuw op te richten Communicatie advies bureau, werden wij gevraagd een logo te ontwerpen. Het moest de bedrijfsnaam passend uitstralen, nou dat is gelukt!

Logo Club Bereik

Logo Club Bereik

Voor de dienst van clubbereik werden wij tevens gevraagd een gepast logo te ontwerpen. Het moest dezelfde uitstraling hebben als meerbereik.nl, maar dan wel het gevoel van de sport uitstralen..

Logo Harlekijn opvang & dienstverlening B.V.

Logo Harlekijn opvang & dienstverlening B.V.

Peuteropvang Harlekijn uit Maasland werd eind 2014 gestart. Dit doordat het voortbestaan van de "oude Harlekijn" onzeker was geworden en uiteindelijk noodgedwongen de deuren sloot. Twee ouders hebben het initiatief genomen om het nieuwe bedrijf op te richten. Een nieuw begin heeft een nieuw logo nodig!

Logo Slimmer Beter

Logo Slimmer Beter

Voor een nieuw opgestarte holding mochten wij het logo maken. Zij specialiseren zich in verschillende bouwstenen binnen een noodlijdend bedrijf en proberen door deze bouwstenen door te lichten, het bedrijf weer gezond te maken.