1.Deze website is eigendom van Studio Communo:
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.

2.Intellectuele eigendomsrechten:
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’ s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Communo of rechthoudende derden.

3.Beperking van aansprakelijkheid:
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Studio Communo levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Studio Communo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Studio Communo kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Studio Communo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Studio Communo kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar niet rechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Studio Communo verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

4.Wettelijk:
Alle logo’s en grafische elementen zijn eigen creatie en ontworpen door Studio Communo. Het overeenkomen of sterk gelijken op een ander bestaand logo is louter en alleen toevallig en zonder kwaad opzet ontstaan. Studio Communo kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden. Het Enige wat Studio Communo t.o.v. de klant kan doen is het ontwerp aanpassen zodat de gelijkenis niet meer storend zou zijn.

Het logo dat aan de klant getoond wordt blijft te allen tijde eigendom van Studio Communo. Het logo dat gekozen wordt als definitief zal na overeengekomen vergoeding eigendom worden van de klant en hierbij wordt het copyright volledig overgedragen aan de klant.

5.Privacybeleid:
Studio Communo hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en mailings enkel uitgevoerd door Studio Communo. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Studio Communo, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Studio Communo kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Studio Communo -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk de Studio Communo -website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

6.Het gebruik van cookies:
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit gebeurd alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

© Studio Communo | communo.nl | 2010-2015

download (pdf) / Print

(Om PDF-bestanden te kunnen weergeven moet Adobe Acrobat Reader op uw computer zijn geïnstalleerd. Acrobat Reader is een gratis programma. Adobe en Adobe Acrobat Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. U kunt de nieuwste versie downloaden of een versie met toegankelijkheidsfuncties downloaden., klik hier om het te downloaden)